The latest action from one of freestyle's top men, Gollito Estredo.

Gollito Estredo . Adicora 2012 from Gollito estredo on Vimeo.